HƯỚNG DẪN TRUY XUẤT
NGUỒN GỐC FAMNA

Bước 01

Scan QR code dưới đáy lon
với app chuyên dụng
(Zalo, Viber)

Bước 02

Kiểm tra thông tin
nguồn gốc của FAMNA